Visuomenės informavimas apie numatomą Sandėlio-angaro pastato paskirties keitimo iš sandėliavimo į gamybos paskirtį Sandėlių g. 34 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Sandėlių g. 34, Vilniuje (skl kad. Nr. 0101/0165:1123)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita, Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama paskirtis sandėliavimo, numatoma – gamybos.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

PV Viktorija Bogdanovienė, el. p.: viktorija.bogdanoviene@gmail.com, tel. Nr. 868553747

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „BIOMOTORAI“, Sandėlių g. 34, Vilnius, el. p.: info@biomotorai.lt ; tel. Nr. 852505225

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „BIOMOTORAI“, Sandėlių g. 34, Vilnius, nuo 10:00 val. iki 15:00 val., tel. Nr. 868553747

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2019-09-19 12:00 val. el. p.: viktorija.bogdanoviene@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 216 kab., 2019-09-19, 17:30 val.

Atsisiųsti priedą.

 

2019-09-25

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.