Visuomenės informavimas apie numatomą sandėlio E. Pliaterytės g. 2, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Vilniaus m. sav., E. Pliaterytės g. 2; (skl. kad. nr.0101/0162:55)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Paskirtis Kita; naudojimo būdas Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Sandėliavimo

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB FlexiForma, adresas Tilto g. 15, IIIa, Vilnius;  370 698 88129; [email protected], projekto vadovė arch. Regina Savičienė

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Investicijų srautas“; Vilniaus m. sav., T.Narbuto g. 5;  370 621 18367

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
iki 2018-10-19, darbo dienomis nuo 9 iki 16 val., adresu:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Tilto g. 15, IIIa (atvykimo laiką telefonu suderinti iš anksto)

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
pasiūlymus projektuotojui visuomenės atstovai gali teikti raštu projektuotojo adresu (UAB FlexiForma Vilnius, Tilto g. 15) iki viešo susirinkimo pabaigos.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešas susirinkimas vyks  2018-10-19 d. 17.00 val., projektuotojo patalpose adresu Tilto g. 15, IIIa, Vilnius

Atsisiųsti priedą.

2018-11-06

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams nepritarta, kadangi numatoma veikla prieštarauja Bendrojo plano sprendiniams.