Visuomenės informavimas apie numatomą sandėlio Eišiškių pl. 34 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Eišiškių pl. 34, Vilnius;  kad. Nr. 0101/0079:1628

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita, pramonės ir sandėliavimo teritorijos

 Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Sandėliavimo

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės“, projekto vadovas Gintaras Počiuipa, gintaras.jad@gmail.com, tel. 8699 60741

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Nermonas“, Motorų g. 14, Vilnius, info@nermonas.lt, tel. 8652 90777

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Lukiškių g. 3-401, Vilnius, tel. 8699 60741, laikas 8:00-10:00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

iki 2019-04-09, pasiūlymus teikti raštu

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Konstitucijos pr. 3-216, Vilnius; 2019-04-09, laikas 17:00-18:00

Atsisiųsti priedą.

2019-04-16

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.