Visuomenės informavimas apie numatomą sandėlio ir gamybos cecho Žirnių g. 6, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Vilnius, Žirnių g. 6; skl. kad. Nr. 0101/0080:1402

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Sandėlis – sandėliavimo paskirties (7.9); gamybos cechas – gamybos, pramonės paskirties (7.8)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
UAB „Kitos pusės projektai“, Vilnius, Žemaitės g. 26; projekto vadovas Dainius Kitovas, el. paštas: dainius@kitapuse.com, tel. 8 688 03845

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
UAB „Paliūtis“, Vilnius, Žirnių g. 6,  tel. +370 5 2152265

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: UAB „Kitos pusės projektai“ patalpose
Vilnius, Žemaitės g. 26; darbo dienomis nuo 13:00 iki 16:00 iki 2020-08-17 imtinai (iš anksto susitarus telefonu 8 688 03845)

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Raštu: UAB „Kitos pusės projektai“, Vilnius, Žemaitės g. 26; el. paštu: dainius@kitapuse.com iki 2020-08-17 imtinai

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
Viešas susirinkimas vyks nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2020 m. rugpjūčio 17 d., 17:00 val.
Transliacijos nuoroda:  https://zoom.us/j/97441218853?pwd=Uk5icFoycUM4OE5kWFdKVGIyMmltUT09
Prisijungimo duomenys:
Meeting ID: 974 4121 8853
Passcode: 7GuvKK

Projektiniai pasiūlymai
Atsisiųsti priedą.

2021-05-03

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.