Visuomenės informavimas apie numatomą sandėlio Kuprioniškių k., sklypo kad. nr. 0101/0159:1393, Vilniuje, projektavimą

Statinio statybvietės adresas
Vilniaus m. sav., Kuprioniškių k., sklypo kad. nr. 0101/0159:1393

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis -žemės ūkio, esama ir numatoma – kita, numatomas naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

7.9. sandėliavimo paskirties pastatai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „UAB Archlinija“, PV R. Valančiūtė, e.p. ramune.valanciute@gmail.com, tel. +37061000927

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
L. T.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Informacija teikiama nuotoliniu būdu – e.p. ramune.valanciute@gmail.com,  tel. +37061000927, nuo 09.00 iki 17.00 val. Iki 2021 m vasario 18d.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Elektroniniu paštu ramune.valanciute@gmail.com iki 2021 m vasario 18 d.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Nuotoliniu būdu, per „zoom“ platformą, 2021 m. vasario 18 d., 17:00 val.

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/76578105987?pwd=NFVHWENLYUhURVR2L3YwRVJkQnBhUT09

Meeting ID: 765 7810 5987

Passcode: 1xEpEM

 

Atsisiųsti priedą.