Visuomenės informavimas apie numatomą sandėlio Liepkalnio g. 133J Vilniuje, projektavimą

 Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Liepkalnio g. 133J, Vilnius, 0101/0159:1332

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis- kita, žemės sklypo naudojimo būdas- pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Sandėliavimo paskirties pastatai (7.9)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Projektų rengimo centras“, PV, architektė Toma Kartočienė, el. paštas: toma.kartociene@prc.lt,    tel.:8-656-14323

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
A.T. ir I.T.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
UAB „Projektų rengimo centras“, adresu Žemaitės g. 21, LT- 03118 Vilnius, tel.: (8 5) 231 4672, 8 656 14323, darbo dienomis nuo 10.00 iki 16.00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima iki 2019-05-20d., siunčiant pasiūlymus adresu: UAB „Projektų rengimo centras“, Žemaitės g. 21, LT- 03118 Vilnius arba el. paštu: info@prc.lt.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešas susirinkimas vyks Konstitucijos pr. 3, Vilnius. IIa, 242 kab.

2019-05-20, 17:00 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-05-30

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.