Visuomenės informavimas apie numatomą sandėlio Metalo g. 5 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Vilnius, Metalo g.5, 0101/0079:1652 Vilniaus m. k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita. Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Sandėliavimo paskirties pastatai (7.9)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Andrius Liubinas; aliubinas@aif.lt; Eugenijos Šimkūnaitės g. 10, Vilnius; +370 655 34749;

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

AB „Lietuvos paštas“; J. Jasinskio g. 16, Vilnius; info@post.lt; 8 700 55 400;

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Eugenijos Šimkūnaitės g. 10, Vilnius, +370 655 34749, 8:00-17:00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2019-03-26, 17:00 val., aliubinas@aif.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Konstitucijos pr. 3, 215 salė, Vilnius; 2019-03-29, 16:30-17:30 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-04-05
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.