Visuomenės informavimas apie numatomą sandėlio Motorų g. 14, Vilniuje projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Statinių statybvietės adresas:
Motorų g. 14, Vilnius

žemės sklypo kadastrinis numeris:
0101/0079:159

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis:
Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas:
Pramonės ir sandėliavimo

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Numatomas statinio naudojimo paskirtis:
Sandėliavimo

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Projekto vadovas:
Romualdas Grabauskas

el. paštas:
g.romas.g@gmail.com

telefonas:
869877076

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Statytojas:
UAB „Vilniaus Sigmos sandėlių centras“

adresas:
Motorų g. 14, Vilnius

el. paštas:
sigmossandeliai@gmail.com

tel. (8 685) 10612

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas:
Vilnius, Kalvarijų g. 3-415

tel. 869877076

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais laikas:
9.00-12.00 val.

Terminas:
iki 2018-09-04

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus galima teikti iki 2018-09-04, adresu:
Vilnius, Kalvarijų g. 3-415,

el. paštu:
g.romas.g@gmail.com

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešasis susirinkimas vyks Vilniuje, Kalvarijų g. 3-415. Susirinkimo data ir laikas:
2018-09-05 17:00 val.

Atsisiųsti priedą. 

2018-09-26

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą