Visuomenės informavimas apie numatomą sandėlio Naujoji Riovonių g. 4 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Naujoji Riovonių g. 4, Vilniaus m.; žemės sklypo kad. Nr. 0101/0069:187

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama paskirtis – kita; būdas – Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esamų statinių nėra;

Numatoma statinio paskirtis – Sandėliavimo.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „ARCHARTELĖ ir partneriai“, Henrikas Štaudė, el.p.: s t aude@archartele.lt; tel. 8 698 46864;

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

I. K.;

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Rengėjo patalpose – Klaipėdos 1, Vilnius, tel. 8 698 46864; laikas 10.00 – 15.00 darbo dienomis (pastaba: prieš atvykstant prašome susiderinti dėl atvykimo laiko).

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Teikti iki 2019-12-16 telefonu: 8 698 46864 arba el. p.: staude@archartele.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Susirinkimas vyks 2019-12-17 Konstitucijos pr. 3 –216kab. Vilniuje; susirinkimo pradžia 17.00 val.

Atsisiųsti priedą.

 

2020-03-27

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta.

Atsisiųsti priedą.