Visuomenės informavimas apie numatomą sandėlio paskirties keitimo į kūrybines dirbtuves, Šaltinių g. 3C Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Šaltinių g. 3C, Vilnius, kad. Nr. 0101/0056:167 Vilniaus m. k.v.

 

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita. Gyvenamosios teritorijos

 

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama – sandėliavimo, numatoma – gamybos, pramonės

 

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Virginija Kazlauskaitė, virginija.kazl@gmail.com +37062259504

 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

B. J.

 

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Gynėjų g. 14-86, Vilnius, Darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 val.

 

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu virginija.kazl@gmail.com, Tel. +37062259504

Iki 2020-03-04

 

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Gynėjų g. 14-86, Vilnius

2020-03-04, 18:00 val.

Atsisiųsti priedą.