Visuomenės informavimas apie numatomą sandėlio sandėliavimo patalpų dalies keitimo į paslaugų, suformuojant du turtinius vienetus Jankiškių g. 52 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Jankiškių g. 52, Vilnius, sklypo kad. nr. 0101/0077:146

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita/Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Sandėlys. Tikslas – sandėliavimo patalpų dalies keitimas į paslaugų, suformuojant du turtinius vienetus.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Lauras Paulauskas, el. paštas: lauras.paulauskas@gmail.com, tel. 868348736

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Wood Line Titnagas“ Jankiškių g. 52, Vilnius, el. paštas: karolis.semeta@gmail.com , tel. 865070617

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Kareivių g. 6-419, Vilnius. Susipažinti galima darbo dienomis 9:00-18:00. Tel. 868348736.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai teikiami elektroniniu paštu lauras.paulauskas@gmail.com iki 2019-04-10

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Konstitucijos pr. 3,  Vilnius. 216 kab. 2019-04-10, 17:00

Atsisiųsti priedą.

2019-05-15

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.