Visuomenės informavimas apie numatomą sandėlio Sandėlių g. 44, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Sandėlių g. 44, Vilnius, sklypo Kad. Nr. 0101/0165:0316.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama paskirtis: kita, naudojimo būdas: pramonės ir sandėliavimo teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Sandėliavimo paskirties pastatas.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Loreta Grikinienė, A. Goštauto g. 8, Vilnius, tel. 869920309, el. p. info@architekton.lt.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Statybų patikra“, Laisvės pr. 88-3A, Vilnius, tel. 85 2333817.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

A. Goštauto g. 8, Vilnius, tel. 869920309, 10.00-14.00 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2020-02-18.

Paštu: UAB „Architekton“, A. Goštauto g. 8, 01108 Vilnius.

El. paštu: info@architekton.lt.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilniaus miesto savivaldybėje Konstitucijos pr. 3, Vilnius, pasėdžių salės Nr. 215, 2020-02-18
18.00 val.

Atsisiųsti priedą.

 

2020-02-27

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą