Visuomenės informavimas apie numatomą sandėlio Savanorių pr. 180 Vilniuje, rekonstravimą

 Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Savanoriu pr 180; Vilniaus m. sav. kad.nr. 0101/0069:240

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita/ Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

 Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Sandėliavimo (sandėliavimo)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Aurimas Šabasevičius +37067654540

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB LEMORA; Technikos g. 8A, LT-51212 Kaunas; tel: +37037465555

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Savanorių pr. 180; UAB LEMORA Administracija. 09:00-16:00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Raštu [email protected] iki 2019 04 13

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2019 04 15  Konstitucijos pr. 3,  216 kab.

Atsisiųsti priedą.

 

2019-08-29
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.