Visuomenės informavimas apie numatomą sandėlio Servečės g. 6, Vilniuje, projektavimą


Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
SERVEČĖS G.6 VILNIUS, skl. kad. Nr. 0101/0159:832

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
PRAMONĖS IR SANDĖLIAVIMO OBJEKTŲ TERITORIJOS

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
SANDĖLYS

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
ĮGALIOTAS SAULIUS KEDYS +370-686-64091 kedys@archipartners.lt

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „JUKNEVIČIAUS KOMPOSTAS“ DIREKTORIUS ANDRIUS JUKNEVIČIUS LIEPKALNIO G. 172D VILNIUS +370-5-2152159 info@kompostas.lt

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
UAB „JUKNEVIČIAUS KOMPOSTAS“ patalpose Liepkalnio g. 172D Vilniuje nuo 9:00 iki 16:00 iki viešo projekto aptarimo, tel.:
+370-5-2152159, info@kompostas.lt.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Teikti pasiūlymus galima iki viešo projekto aptarimo raštu – UAB „JUKNEVIČIAUS KOMPOSTAS“ patalpose Liepkalnio g. 172D Vilniuje nuo 9:00 iki 16:00.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešas projekto aptarimo susirinkimas įvyks 2018-03-16 (penktadienis) 17:00. UAB „JUKNEVIČIAUS KOMPOSTAS“ patalpose Liepkalnio g. 172D Vilniuje.

Atsisiųsti priedą.

2018-04-03

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.