Visuomenės informavimas apie numatomą sandėlio su administracinėmis patalpomis Minsko pl. 47C, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Minsko pl. 47c, Vilnius. Kadastrinis Nr. 0101/0159:1459

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

 Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

 Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Numatoma statinio naudojimo paskirtis: sandėliavimo

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Projektuotojas : UAB ARCHITONAS

 Įgaliotas asmuo PV. Irmantas Gudaitis; irmantas.gudaitis@gmail.com; +370 646 45140

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 UAB Verslo efektyvumo grupė. Bubilo g. 24 Vilnius. veg@gmail.com, +370 672 45542

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje www.vilnius.lt arba teirautis telefonu:

+370 646 45140, darbo dienomis 08-17val. Supažindinimo terminas iki: 2021-07-14

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 Pasiūlymus galima teikti iki 2021 -07-14 d. elektroniniu paštu: irmantas.gudaitis@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2021-07-14 d. 16:00 val. susirinkimas vyks nuotoliniu būdu, apie pageidavimą dalyvauti viešame svarstyme prašome informuoti el. paštu irmantas.gudaitis@gmail.com. Nuoroda į prisijungimą (neturintiems Microsoft Teams programos, jungtis per bet kurią interneto naršyklę):

https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_YWE3MzgxMmQtMTNhYi00NjE2LTlkYzMtMWQ1OGZhNGZmOTcw%40 thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228c7a58da-b21f-4db0-bca4- 8272eddc713a%22%2c%22Oid%22%3a%22516017e7-f51d-43a4-99db-85cad388a225%22%7d

 

Atsisiųsti priedą.

2021-09-01

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.