Visuomenės informavimas apie numatomą sandėlio su parduotuvės, vaistinės, restorano ir administracinėmis patalpomis pastato dviejų naujų turtinių vienetų formavimo, vieno turtinio vieneto paskirties keitimo į kitą (lošimo automatų saloną), Mamoničių g. 3, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Mamoničių g. 3. Žemės sklypo kad. Nr. 0101/0076:460

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita

Žemės sklypo naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama pastato pagrindinė naudojimo paskirtis: sandėliavimo

Būsima formuojamo turtinio vieneto Nr. 1 (sandėliavimo patalpų) pagrindinė naudojimo paskirtis: sandėliavimo

Būsima formuojamo turtinio vieneto Nr. 2 (lošimo automatų salono) pagrindinė naudojimo paskirtis: kita

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Pažangios architektūrinės mintys“

Gintautas Pamerneckis       el. paštas: g.pamerneckis@pam.lt            tel.: 868117771

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Statytojas:     UAB „Labarum“

Adresas:        Naugarduko g. 84, Vilnius

tel.:               8 5 2686747

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vasario 16-osios g. 2-1, Vilnius, 10:00-16:00 val., darbo dienomis, iki 2021-04-07, tel.: 868117771

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti iki:                                2021-04-07

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti el. paštu:                       g.pamerneckis@pam.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2021-04-07, 17:00 val., transliacija internetiniu adresu, jungiantis per nuorodas:

 

Pirmoji viešojo susirinkimo transliacijos dalis nuo 17:00 val. iki 17:45 val., jungiantis per nuorodą:

https://us02web.zoom.us/j/83746876625?pwd=cXc4d0hKMWZLOXdNRW1tWm9QNjFLdz09

 

Antroji viešojo susirinkimo transliacijos dalis nuo 17:45 val., jungiantis per nuorodą:

https://us02web.zoom.us/j/81971187736?pwd=VERjZGwycXQrU3JYc1lZWTRRd0dSUT09

 

Atsisiųsti priedą.

2021-04-16

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.