Visuomenės informavimas apie numatomą sandėlių Gaujos g. 22 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Gaujos g. 22 , Vilnius , skl. Kad. Nr. 0101/0159:1318

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama ir numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas – kita/pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama statinio statinio ir numatoma būsimų statinių pagrindinė naudojimo paskirtis-sandėliavimo paskirties pastatai(7.9).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Archlinija“, Vytauto g. 55, Trakai, tel. Nr. 8-610-00927, PV R. Valančiūtė, ramune_val@yahoo.com

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Minsko 3“ , Minsko g. 3, Vilnius

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vytauto g. 55, Trakai , tel. Nr. 8-610-00927 , nuo 9-18 val darbo dienomis.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus teikti iki 2019.12.17d. paštu adresu: UAB „Archlinija“, Vytauto g. 55 g., Trakai ir el. ramune_val@yahoo.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2019-12-20 d., 16.00val., Vilniaus miesto sav., Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 244 kab. II a.

Atsisiųsti priedą.

 

2020-01-07

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.