Visuomenės informavimas apie numatomą savitarnos automobilių plovyklos J.Tiškevičiaus g. 24A, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

J.Tiškevičiaus g. 24A, Vilniaus m., žemės sklypo kad. Nr. 0101/0163:116.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas“:

Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas- komercinės paskirties objektų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Sklypo teritorijoje planuojama pastatyti 4-rių vietų savitarnos automobilių plovyklą: plovyklos stoginė – kiti inžineriniai statiniai ir pakloti inžinerinius tinklus: vandentiekio, nuotekų, dujotiekio ir elektros tinklus.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Kuras“ direktorė Marina Malinovskaja, tel.: +370 686 82262, el.p.: [email protected]

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „Circle K Lietuva“, J.Jasinskio g. 16A, LT-03163, Vilnius, tel.: 1877.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Gauti informaciją apie rengiamą projektą galima atvykus į UAB „Kuras“ būstinę adresu Taikos g. 14-4, Vilniuje, darbo dienomis nuo 13 val.  iki 16 val., iki 2021-06-14  15:00 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Teikti pasiūlymus galima atvykus į UAB „Kuras“ būstinę adresu Taikos g. 14-4, Vilniuje, darbo dienomis nuo 13 val. iki 16 val. arba siunčiant elektroninį laišką adresu: [email protected] arba popierinį variantą siunčiant adresu Taikos g. 14-4, Vilnius, LT-05256, iki 2021-06-14  15:00 val.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas svarstymas vyks nuotoliniu būdu 2021-06-14 nuo 15:00 val.

Registracija:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTg3MTQ2ZTYtMGJiMy00MGNhLTliNmYtOWQwY2MzOTI5Yjc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221ffb9465-4a2f-4704-a947-9b4e2f3d6165%22%2c%22Oid%22%3a%223fe4ec78-2362-489d-a349-dbd2ee7532d3%22%7d

 

Atsisiųsti priedą.

 

3D Vilnius: https://arcg.is/1Gb8ry

2021-10-01 pritarta projektiniams pasiūlymams

atsisiųstipriedą