Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Visuomenės informavimas apie numatomą šešių gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatų Liepų al. Nr. 8, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Liepų al. 8 (kad. Nr. 0101/0162:1375), Liepų al. 8A (kad. Nr. 0101/0162:1554, Liepų al. 8B (kad. Nr. 0101/0162:1657), Liepų al. 8C (kad. Nr. 0101/0162:1668), Liepų al. 8D (kad. Nr. 0101/0162:1678), Liepų al. 8E (kad. Nr. 0101/0162:1687)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kita, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamoji (dviejų butų) pastatai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Gintaras Sakalauskas

gintaras@gsprojektai.lt

867816688

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
R. B.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Sniegenų g. 23C-1, Vilnius

867816688

10-17

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2019 m. vasario 28 d.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Konstitucijos pr. 3-215, Vilnius

2019-02-28, 17 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-03-21

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.