Visuomenės informavimas apie numatomą šešių gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatų Liepų al. Nr. 8, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Liepų al. 8 (kad. Nr. 0101/0162:1375), Liepų al. 8A (kad. Nr. 0101/0162:1554, Liepų al. 8B (kad. Nr. 0101/0162:1657), Liepų al. 8C (kad. Nr. 0101/0162:1668), Liepų al. 8D (kad. Nr. 0101/0162:1678), Liepų al. 8E (kad. Nr. 0101/0162:1687)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kita, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamoji (dviejų butų) pastatai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Gintaras Sakalauskas

gintaras@gsprojektai.lt

867816688

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
R. B.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Sniegenų g. 23C-1, Vilnius

867816688

10-17

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2019 m. vasario 28 d.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Konstitucijos pr. 3-215, Vilnius

2019-02-28, 17 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-03-21

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.