Visuomenės informavimas apie numatomą šilumos energijos gamybos absorbciniais šilumos siurbliais statinių Elektrinės g. 2, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Elektrinės g. 2, Vilniaus m. sav.

Žemės sklypo kadastrinis Nr. 0101/0052:118

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama ir numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Šiluminės energijos gamyba (7.8.).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Sweco Lietuva“ statinio projekto vadovas Andrius Kavarskas

El. paštas: andrius.kavarskas@sweco.lt

Mob. tel. Nr. +370 685 49053

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

AB Vilniaus šilumos tinklai,

Elektrinės g. 2, LT-03150 Vilnius

El. paštas: info@chc.lt

Mob. tel. Nr. +370 61146302

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilnius, Spaudos g. 6-1 (5 aukštas) UAB „Sweco Lietuva“ biuras

Mob. tel. Nr. +370 685 49053

Pirmadienis – Penktadienis (susitikimą suderinus telefonu):

nuo 10.00 val. iki 16.00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai teikiami raštu iki 2021-06-29

El. p. andrius.kavarskas@sweco.lt

Arba pristatant raštus į UAB „Sweco Lietuva“ biurą adresu Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Dėl karantino apribojimų, projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2021 m. birželio mėn. 29 d., nuo 16.00 val. iki 17.00 val.

Transliacijos nuoroda (Teams): https://bit.ly/2T4BjaW

 

Atsisiųsti priedą.

 

3D Vilnius: https://arcg.is/1PTySD

 

2021-07-15
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

PP pritarta
Atsisiųsti priedą