Visuomenės informavimas apie numatomą skirstomųjų šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 92445 Vilniaus g., Trakų g., Klaipėdos g., Miesto sienos g. Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Valstybinė žemė

0101/0041:124

0101/0041:228

0101/0041:3

0101/0041:225

0101/0041:163

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita,

Kita, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Kita, visuomeninės paskirties teritorijos

Kita, gyvenamosios teritorijos

Kita

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Šilumos tiekimo tinklai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Kazimieras Untulis el. p. k.untulis@enervektra.lt, +37068737002

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

AB „Vilniaus šilumos tinklai“, Elektrinės g. 2, adresas korespondencijai Spaudos g. 6-1 Vilnius, info@chc.lt,  tel. 1840

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Enervektra“ patalpose Konstitucijos pr. 23-403C, Vilnius, tel. +37068737002

Nuo 2020-01-13 iki 2020-02-04, 9:00 iki 16:00 iš anksto susitarus

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu: k.untulis@enervektra.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Konstitucijos pr. 3-216 Vilnius, tel. +37069496299, 2020-02-04, 18:00

Atsisiųsti priedą.