Visuomenės informavimas apie numatomą sporto ir kitos paskirties inžinerinių statinių bei kitos paskirties pastato (sporto aikštyno pagalbinio pastato) Taikos g. 81, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Taikos g. 81. 0101/0019:788

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Inžineriniai statiniai – sporto paskirties inžineriniai statiniai (11.), kitos paskirties inžineriniai statiniai (12.).

Negyvenamasis pastatas – sporto paskirties pastatas (7.14.)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Projektų rengimo biuras“, Gintarė Dasevičiūtė, gintare@prb.lt , 864124527

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija, Taikos g. 81, Vilnius, kvaldema@gmail.com , 867885012

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Kareivių g. 19-181 (kab.), Vilnius, 864124527, d.d. 8:00-17:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2020-05-25 el. paštu gintare@prb.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilnius, Kareivių g. 19-181, 2020-05-26 17:00val.

Pratęsto karantino atveju viešas susirinkimas vyks tiesioginės, internetinės transliacijos būdu

https://zoom.us/j/93845091889?pwd=a2Z6YUZwazVyRWVVVlNHRS9PU3RJUT09&status=success

Posėdžio ID: 93845091889

Slaptažodis (password): j8IhCzpa

 

Atsisiųsti priedą.

 

2020-06-18

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.