Visuomenės informavimas apie numatomą sporto, maitinimo ir prekybinės paskirties komplekso dviejų naujų turtinių vienetų formavimo, vieno turtinio vieneto paskirties keitimo į kitą Kareivių g. 14 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Kareivių g. 14, Žemės sklypo kad. Nr. 0101/0018:44

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Esama žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorija

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama pagrindinė naudojimo paskirtis: Sporto

Būsima pagrindinė naudojimo paskirtis: Sporto

Būsima pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita – Lošimo automatų salonas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Pažangios architektūrinės mintys“

Gintautas Pamerneckis       el. paštas: g.pamerneckis@pam.lt            tel.: 868117771

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Adresas:        UAB „Solvenita“

el. paštas: info@solvenita.lt

tel.:               8 5 2400952

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Adresas:        Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Vasario 16-osios g. 2-1

tel.:                868117771

Laikas:          9:00-16:00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti iki:                                2019-06-10

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti el. paštu:                       g.pamerneckis@pam.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Adresas:        Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 242 kab.

Laikas:          2019-06-11                         17:00 val

Atsisiųsti priedą.

 

2019-06-18

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą