Visuomenės informavimas apie numatomą sporto, maitinimo ir prekybinės paskirties pastato negyvenamosios patalpos Nr. 2 (lošimo automatų salonas) paskirties keitimo į prekybos paskirtį (parduotuvė su maitinimo patalpomis), atliekant paprastojo remonto darbus, Kareivių g. 14, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Kareivių g. 14, Vilnius. Žemės sklypo kad. Nr. 0101/0018:44

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis – Kita / Naudojimo būdas – Komercinės paskirties objektų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Sporto

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Rolandas Andrijauskas, el.p.: rolanditas@gmail.com, tel.: 861433010

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Sporto klubų investicijos“ įm.k. 300515277, adresas: Ozo g. 41, Vilnius.

El.p.: info@homa.lt , tel.: +370 5 2400952

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Daugėliškio g. 32-208, Vilnius, tel.: 861433010, darbo dienomis, darbo laiku (prieš tai susitarus telefonu).

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2021 m. gegužės 07 d., el. paštu rolanditas@gmail.com.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešasis susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2021 m. gegužės 07 d. (penktadienį) 16.00 val. Nuoroda į viešo susirinkimo vaizdo transliaciją:

https://us02web.zoom.us/j/87679897329

 

Pastaba: jeigu dėl techninių priežasčių nutrūksta transliacija, norint prisijungti, būtina iš naujo

įjungti anksčiau nurodytą nuorodą.

 

Atsisiųsti priedą.

 

2021-06-09

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.