Visuomenės informavimas apie numatomą sporto mokyklos paskirties keitimo į administracinę Sakalų g. 4 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

SAKALŲ G. 4  VILNIUJE, ŽEMĖS SKLYPO KAD. NR.0101/0031:286

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Naudojimo paskirtis: Kita.

Naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Naudojimo paskirtis- Mokslo.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

ALGIRDAS JUREVIČIUS, JUREVIČIAUS TAPYBOS IR PROJEKTAVIMO ĮMONĖ,

ĮM.KODAS 122340743, Algirdas.jurevicius@gmail.com, tel.868713919

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

K.K.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

JUREVIČIAUS TAPYBOS IR PROJEKTAVIMO ĮMONĖS PATALPOSE ŽEMAITIJOS G. 8-1,

ĮM.KODAS 122340743, Algirdas.jurevicius@gmail.com, tel.868713919

IKI 2019-05-30D.10- 17 VAL.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Projektuotojui pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti raštu:

ALGIRDAS JUREVIČIUS, JUREVIČIAUS TAPYBOS IR PROJEKTAVIMO ĮMONĖ,

ŽEMAITIJOS G. 8-1, Algirdas.jurevicius@gmail.com, tel.868713919

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

JUREVIČIAUS TAPYBOS IR PROJEKTAVIMO ĮMONĖS PATALPOSE ŽEMAITIJOS G. 8-1,

ĮM.KODAS 122340743, Algirdas.jurevicius@gmail.com, tel.868713919

DATA IR LAIKAS:  2019-05-30 D. 17.30VAL.

Atsisiųsti priedą.

 

2019-08-27

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą.