Visuomenės informavimas apie numatomą sporto paskirties inžinerinių statinių (aikštelės, stadiono), kitos paskirties inžinerinių statinių (pėsčiųjų takų, kiemo aikštelės) Statybininkų g. 5, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Statybininkų g. 5, Vilnius, Sklypo kadastrinis Nr. 0101/0055:196 Vilniaus m.k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Visuomeninės paskirties teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Sporto paskirties inžineriniai statiniai (11); Kitos paskirties inžineriniai statiniai (12)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Projektų rengimo centras“, PV Tadeuš Meškunec, el. paštas: [email protected], tel.:865079769

Architektė – Eglė Vainoriūtė, e.p. [email protected]  Tel. Nr. 8 652 12342

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
VILNIAUS SIMONO KONARSKIO GIMNAZIJA, Įmonės kodas 190005140, Statybininikų g. 5, Vilnius

Tel. (8-5) 213 0518, faks. (8-5) 213 0518, el. paštas:  [email protected]

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
UAB „Projektų rengimo centras“, adresu Žemaitės g. 21, LT- 03118 Vilnius, tel.: 8 650 79769, darbo dienomis iš anksto suderinus laiką

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima iki 2021 m sausio 20 d., siunčiant pasiūlymus adresu: UAB „Projektų rengimo centras“, Žemaitės g. 21, LT- 03118 Vilnius arba el. paštu: [email protected]

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešasis susirinkimas vyks tiesioginės vaizdo transliacijos budu 2021 m. sausio 20 d. 17.00val

https://zoom.us/j/2038769960?pwd=YTlLWmJyQkJSaE9aeEVrb2dQUld0UT09

Meeting ID: 203 876 9960
Passcode: PFYH3E

 

Atsisiųsti priedą.

2021-02-25

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.