Visuomenės informavimas apie numatomą sporto paskirties inžinerinių statinių (aikštelės, stadiono), kitos paskirties inžinerinių statinių (pėsčiųjų takų, laiptų, atraminės, automobilių stovėjimo aikštelės) Žėručio g. 4, Vilniuje, rekonstravimą ir projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Žėručio g. 4, Vilnius, Sklypo kadastrinis Nr. 0101/0051:1598 Vilniaus m.k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Visuomeninės paskirties teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Sporto paskirties inžineriniai statiniai (11); Kitos paskirties inžineriniai statiniai (12)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Projektų rengimo centras“, PV Tadeuš Meškunec, el. paštas: tadeus.meskunec@prc.lt, tel.:865079769

Architektė – Eglė Vainoriūtė, e.p. egle.vainoriute@prc.lt  Tel. Nr. 8 652 12342

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
VILNIAUS LAZDYNŲ MOKYKLA, Įmonės kodas 190005489, Žėručio g. 4, LT-04113, Vilnius

Tel. (8-5) 244 5158, faks. (8-5) 2445158, el. paštas:  rastine@lazdynu.vilnius.lm.lt

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
UAB „Projektų rengimo centras“, adresu Žemaitės g. 21, LT- 03118 Vilnius, tel.: (8 5) 231 4672, 8 656 14323, darbo dienomis nuo 10.00 iki 16.00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima iki 2020 m rugpjūčio 27 d., siunčiant pasiūlymus adresu: UAB „Projektų rengimo centras“, Žemaitės g. 21, LT- 03118 Vilnius arba el. paštu: tadeus.meskunec@prc.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešas susirinkimas įvyks 2020 m. rugpjūčio 27 d. 17.00 val. adresu:  Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 244 salėje

Viešasis susirinkimas vyks tiesioginės vaizdo transliacijos budu 2020 m. rugpjūčio 27 d. 17.00val

Transliacijos Nuoroda:

https://zoom.us/j/97064018267?pwd=SVc1L0RxbUJVamFTaEpoNytvN29KQT09
Meeting ID: 970 6401 8267

Password: 0kEnhN

 

Atsisiųsti priedą.

3D modelis: https://arcg.is/Xa8zC1

2020-10-05

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.