Visuomenės informavimas apie numatomą sporto paskirties inžinerinių statinių (aikštelių), kitos paskirties inžinerinių statinių (pėsčiųjų takų, pandusų, laiptų, atraminių, tvoros), Kalvarijų g. 87, Vilniuje projektavimą ir rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Kalvarijų g. 87, Vilnius, Sklypo kadastrinis Nr. 0101/0023:257 Vilniaus m.k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Visuomeninės paskirties teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Sporto paskirties inžineriniai statiniai (11); Kitos paskirties inžineriniai statiniai (12)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Projektų rengimo centras“, PV Tadeuš Meškunec, el. paštas: tadeus.meskunec@prc.lt, tel.:865079769

Architektė – Eglė Vainoriūtė, e.p. egle.vainoriute@prc.lt  Tel. Nr. 8 652 12342

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija, Įmonės kodas 302420714, Kalvarijų g. 87, Vilnius

Tel. (8-5) 275 2973, el. paštas:  rastine@kristoforoprogimnazija.vilnius.lm.lt

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
UAB „Projektų rengimo centras“, adresu Žemaitės g. 21, LT- 03118 Vilnius, tel.: 8 650 79769, darbo dienomis iš anksto suderinus laiką

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima iki 2020 m lapkričio 25 d., siunčiant pasiūlymus adresu: UAB „Projektų rengimo centras“, Žemaitės g. 21, LT- 03118 Vilnius arba el. paštu: tadeus.meskunec@prc.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešasis susirinkimas vyks tiesioginės vaizdo transliacijos budu 2020 m. lapkričio 25 d. 17.00val

Transliacijos Nuoroda:

https://zoom.us/j/97725509917?pwd=UHJlTzVBU1kvZitzclZZZmxLKytmQT09
Meeting ID: 977 2550 9917
Passcode: 3vV03h

 

Atsisiųsti priedą.

3D modelis https://arcg.is/1fDHra

2021-02-24

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.