Visuomenės informavimas apie numatomą sporto paskirties inžinerinių statinių, kitos paskirties inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų Pašilaičių g. 13, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Pašilaičių g. 13, Vilnius, Sklypo kadastrinis Nr. 0101/0015:231 Vilniaus m.k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Visuomeninės paskirties teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Sporto paskirties inžineriniai statiniai (11); Kitos paskirties inžineriniai statiniai (12); Inžineriniai tinklai;

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Projektų rengimo centras“, PV Tadeuš Meškunec, el. paštas: tadeus.meskunec@prc.lt, tel.:865079769

Architektė – Eglė Vainoriūtė, e.p. egle.vainoriute@prc.lt  Tel. Nr. 8 652 12342

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJA, Įmonės kodas 305607530, Pašilaičių g. 13, Vilnius

Tel. (8-5) 270 3140, faks. (8-5) 270 3140, el. paštas:  rastine@gabijos.vilnius.lm.lt

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
UAB „Projektų rengimo centras“, adresu Žemaitės g. 21, LT- 03118 Vilnius, tel.: 8 650 79769, darbo dienomis iš anksto suderinus laiką

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima iki 2021 m gegužės 19 d., siunčiant pasiūlymus adresu: UAB „Projektų rengimo centras“, Žemaitės g. 21, LT- 03118 Vilnius arba el. paštu: tadeus.meskunec@prc.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešasis susirinkimas vyks tiesioginės vaizdo transliacijos budu 2021 m. gegužės 19 d. 17.00val

Transliacijos Nuoroda:

https://zoom.us/j/95728154359?pwd=WGxuWUtGbFMwMzQ3NDhqZFZxRlYwUT09
Meeting ID: 957 2815 4359
Passcode: PRC123

 

Atsisiųsti priedus:

Projektiniai pasiulymai; 

 

Detaliojo plano korektūra.

 

3D Vilnius https://arcg.is/1ev4OL

 

2021-09-13

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

PP pritarta