Visuomenės informavimas apie numatomą sporto paskirties pastato Ąžuolyno g. 7, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Ąžuolyno g. 7, Vilnius

Žemės sklypo kad. Nr. 0101/0029:246

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Naudojimo būdas: Visuomeninės ir komercinės paskirties teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Sporto paskirties pastatai – pastatai skirti sportuoti

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Donaldas Trainauskas, info@4plius.com,  tel. Nr. +370 68644575

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Statytojas: VŠĮ „Vito Gerulaičio vardo teniso akademija“, Ąžuolyno g. 7, Vilnius

Kontaktinis asmuo: Adomas Lazdauskas

El. p.: a.lauzdauskas@darnugroup.lt

Tel.: +370 687 25526

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Savivaldybės internetineme puslapyje

Tel. Nr.  +370 68644575

Darbo dienomis 09-17 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymo teikimo termino pabaiga 2021 01 18

Raštu: Vilnius Ąžuolyno g. 7 arba Z. Sierakausko g. 27-24

El. paštu: info@4plius.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešo susirinkimo vieta:  Nuotoliniu būdu. Video transliacijos nuoroda:

https://us04web.zoom.us/j/4260339341?pwd=bUZQb1NrTG15VHllaFBwZE9jWDBxQT09

Meeting ID: 426 033 9341

Passcode: JQ36hQ

Laikas: 2021 01 21, 17.00 val

 

Atsisiųsti priedą.

3D modelis: https://arcg.is/qeavj

 

2021-06-04

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.