Visuomenės informavimas apie numatomą sporto paskirties pastato Čekoniškių g. 78 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Sporto paskirties pastatas Čekoniškių g. 78 (kad.nr. 0101/0167:4382), Vilnius

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis: kita

Naudojimo būdas: Komercinis paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Numatoma paskirtis: sporto paskirties pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Algimantas Vyšniauskas

algisarchd@gmail.com

+37068773626

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Baseinas ir tenisas“, Mindaugo g. 14A-41, Vilnius, tel. 865299831, el.paštas ieva.levina@pool.tennis

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „A. Vyšniausko architektų dirbtuvės“, Vytenio g. 63A-51, Vilnius, tel. 868773626,

8:00-12:00 val. ir 13:00-17:00 val.

iki 2021-06-07

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

el.paštu algisarchd@gmail.com

iki 2021-06-07

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

organizuojamas 2021-06-07 17:00 val. virtualioje erdvėje, prisijungimo nuoroda
https://zoom.us/j/96654943346

 

Atsisiųsti priedą.

 

3D Vilnius: https://arcg.is/1KW8qO