Visuomenės informavimas apie numatomą sporto paskirties pastato Kareivių g. 2E, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Kareivių g. 2E, Vilnius; Kad. Nr. 0101/0018:81

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė naudojimo paskirtis – KT (kitos paskirties žemė)

Naudojimo būdas – K (komercinės paskirties objektų teritorijos) ir G2 (daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos)

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama paskirtis – Administracinis pastatas

Numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – Sporto paskirties pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Eventus Pro“, [email protected] Tel. Nr. +37061600186

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „KA invest“

į.k. 302411334, Birutės g. 42-1, LT-08114, Vilnius

+370 611 25046, [email protected]

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt skiltyje „Numatomo statinių projektavimo viešumas“.

Su projektiniais pasiūlymais taip pat galima susipažinti adresu Gvazdikų g. 4, LT-10105 Vilnius, iš anksto susiderinus laiką telefonu +37061600186 (ne vėliau kaip iki iki 2021-10-26 16:00)

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus iki viešo susirinkimo galima teikti elektroniniu paštu [email protected] , iki 2021-10-26 16:00

arba registruotu laišku adresu: UAB „Eventus Pro“ Gvazdikų g. 4, LT-10105, Vilnius

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas svarstymas vyks nuotoliniu būdu 2021-10-26 17:00

Nuoroda į viešą svarstymą: https://forms.gle/XypwR3htZhm4UgJL7

 

3D Vilnius: https://arcg.is/1DHTCi0

 

Atsisiųsti priedą.

 

2021-12-02 

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą.

2021-12-02

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams priedąpritarta.