Visuomenės informavimas apie numatomą sporto paskirties pastato Ozo g. 41 Vilniuje, rekonstravimą (A laida)

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Ozo 41, Vilnius; žemės sklypo kadastro numeris: 0101/0029:94

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Sporto paskirties pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Dalius Dainys; el. paštas: paryzius@paryzius.lt; tel.: +370 69917511

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Sporto klubų investicijos“, el. paštas: info@solvenita.lt; tel.:+370 5 2400952

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Iki 2021-06-14 UAB „P.A.R.Y.Ž.I.U.S.“ Vilniaus g. 4 , Vilnius. Susipažinti galima darbo dienomis 10:00-18:00. Tel. +370 69917511.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai teikiami elektroniniu paštu paryzius@paryzius.lt iki 2021-06-14

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Vilnius.  2021-06-14, 16:00

 

Karantino sąlygomis viešas susirinkimas užtikrinamas nuotoliniu būdu.

Viešos video konferencijos data 2021-06-14, laikas 16.00 -17.00 val.

 

Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda: https://meet.google.com/dtk-indf-swo

 

Atsisiųsti priedą.

 

3D Vilnius: https://arcg.is/19j0q8

 

2021-07-02
Po viešo svarstymo priimti sprendimai

PP pritarta
Atsisųsti priedą