Visuomenės informavimas apie numatomą sporto paskirties pastato, sporto klubo Kovo 11-osios g. 45 Grigiškėse, Vilniaus m. sav., projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Kovo 11-osios g. 45, Grigiškių sen., Vilniaus m. sav., skl. kad. Nr. 2101/0003:712

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Sporto

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Aivaras Baronas, a.baronas@gmail.com, tel.: 8 674 25145

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

J.K.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Vilniaus miesto savivaldybės puslapyje www.vilnius.lt arba iki viešo susirinkimo teirautis projektuotojų, darbo dienomis nuo 9:00 iki 12:00, tel.: +370 674 25145;

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti projektuotojui raštu, el. paštu a.baronas@gmail.com, iki viešo susirinkimo pabaigos.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešasis susirinkimas įvyks 2019-06-20, 17.00 val., Vilniaus miesto savivaldybėje, 216 kab., adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

Atsisiųsti priedą.

 

2019-08-14

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą