Visuomenės informavimas apie numatomą Srovės gatvės atkarpos (nuo pravažiavimo kelio tarp žemės sklypų, Srovės g. 21 ir 23, iki žemės sklypo, Srovės g. 22A) Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Srovės g., Vilniaus m.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 

 Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Susisiekimo komunikacijos (gatvė)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Formatas A1“

Marius Noreika
Tel.: +370 610 12895

El. paštas: noreika.marius@gmail.com

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Vilniaus miesto savivaldybė:
Tel.: (8 5) 211 2000
Trumpasis nr.: 1664

El. paštas: savivaldybe@vilnius.lt
Adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje,
/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/ skiltyje

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu d.davailis@t3m16.com iki 2021-01-27 14:00 val

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2021-01-27 d., 17:00 val tiesioginės transliacijos būdu paspaudus ant nuorodos:

https://zoom.us/j/98814999378

Atsisiųsti priedą.

2021-03-23

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.