Visuomenės informavimas apie numatomą Stepono Batoro gatvės, įrengiant šviesoforu reguliuojamą perėją ties Rudens/Srovės gatvėmis Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
S. Batoro g., Vilniaus m.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Susisiekimo komunikacijos (gatvė)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
UAB „Formatas A1“
Marius Noreika
Tel.: +370 610 12895
El. paštas: noreika.marius@gmail.com

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
Vilniaus miesto savivaldybė:
Tel.: (8 5) 211 2000
Trumpasis nr.: 1664
El. paštas: savivaldybe@vilnius.lt
Adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje:
https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo- viesumas/

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
El. paštu d.davailis@t3m16.com iki 2021-01-06 14:00 val

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
2021-01-06 d., 17:00 val tiesioginės transliacijos būdu paspaudus ant nuorodos:
https://zoom.us/j/99320742524

 

Atsisiųsti priedą.

2021-03-23

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.