Visuomenės informavimas apie numatomą stoginės Ozo g. 25, Vilniuje projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Ozo g. 25, Vilnius, žemės sklypo kadastro Nr.0101/0020:29

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Kitos paskirties inžinerinis statinys (stoginė)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB “GEDIMINO JUREVIČIAUS STUDIJA”, projekto vadovas  GEDIMINAS JUREVIČIUS [email protected],   370 698 30658.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Ozo turtas“, g. 25, Vilnius, tel. Tel. 8659 55469, [email protected]

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Ozo g. 25, Vinius,  370 65955469, darbo dienomis nuo  8 iki 17 val., nuo 2019 m. sausio 7 d. Iki 2019 m. sausio 22 d.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų siųsti el. paštu  [email protected]  iki 2019 m. sausio 22 d.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
viešas susirinkimas  vyks 2019 m. sausio 23 d. 17.00  val. Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 216 kab.

Atsisiųsti priedą.

2019-02-07

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.