Visuomenės informavimas apie numatomą susisiekimo komunikacijų Geležinio Vilko g. 2, Vilniuje, projektavimą

Statinio statybvietės adresai ir žemės sklypų kadastriniai numeriai
Sklypas kad. Nr. 0101/0052:422, adresas: Geležinio Vilko g. 2, Vilnius
Sklypas kad. Nr. 0101/0052:426, adresas: Geležinio Vilko g. (adresas nesuteiktas)
Sklypas kad. Nr. 0101/0052:427, adresas: Eigulių g. 9, Vilnius
Sklypas kad. Nr. 0101/0052:428, adresas: Geležinio Vilko g. 6, Vilnius
Sklypas kad. Nr. 0101/0052:432, adresas: Geležinio Vilko g. (adresas nesuteiktas)

Žemės sklypų esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Sklypas kad. Nr. 0101/0052:422: (esama ir numatoma) paskirtis: kita; naudojimo būdas: komercinės ir gyvenamosios paskirties objektų teritorijos;
Sklypas kad. Nr. 0101/0052:426: (esama ir numatoma) paskirtis: kita; naudojimo būdas: susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos;
Sklypas kad. Nr. 0101/0052:427: (esama ir numatoma) paskirtis: kita; naudojimo būdas:
pramonės ir sandėliavimo, ir komercinės paskirties objektų teritorijos;
Sklypas kad. Nr. 0101/0052:428: (esama ir numatoma) paskirtis: kita; naudojimo būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos;
Sklypas kad. Nr. 0101/0052:432: (esama ir numatoma) paskirtis: kita; naudojimo būdas: komercinės ir gyvenamosios paskirties objektų teritorijos;

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Numatoma statinio naudojimo paskirtis: susisiekimo komunikacijos (keliai (gatvės))

Statinio tipas
Gatvė (8.2)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
UAB „Unitectus“ projekto vadovas Dainius Čepurna, adresas: Lukiškių g. 3, LT-01108, Vilnius
El. pašto adresas: dainius@unitectus.lt; tel. nr. +370 5 2610147

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
VINGIO TURTAS, UAB, buveinės adresas: Ozo g. 25, LT-07150, Vilnius, tel. nr. +370 5 2488033, el. pašto adresas: info@vingioturtas.lt

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
Susipažinti su projektu galima: UAB „Unitectus“ patalpose, Lukiškių g. 3, Vilnius, tel. +370 5 2610147, 2020.08.28 – 2020.09.11 laikotarpyje darbo dienomis, nuo 10.00 val. iki 16.00 val. (dėl susitikimo susitarti iš anksto), taip pat tinklalapyje www.vilnius.lt;
Stendas prie planuojamos teritorijos bus sumontuotas 2020.08.28, ir demontuotas 2020.09.12

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Pasiūlymus galima teikti iki viešojo susirinkimo pradžios paštu ar pristatant adresu Lukiškių g. 3, LT-01108, Vilnius, UAB „Unitectus“ biuras arba e-paštu: dainius@unitectus.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas 2020.09.14 17:00val. vaizdo transliacijos būdu. Transliacijos nuoroda: http://gvilko2.zoomtv.lt

Projektiniai pasiūlymai
Atsisiųsti priedą.

 

2021-06-22
Po viešo svarstymo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta.

Atsisiųsti priedą.