Visuomenės informavimas apie numatomą Šv. Stepono skvero ir Šv. Stepono gatvės nuo Šopeno g. iki Geležinkelio g. sankryžos Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Šv. Stepono gatvė nuo V. Šopeno gatvės iki Algirdo ir Geležinkelio gatvių sankryžos bei teritorija sklype Kad. Nr. 010100560161, Vilniuje

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Visuomeninė

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Visuomeninė

 

Projektinius pasiūlymus parengė:

SĮ „Vilniaus planas“, Konstiucijos pr. 3, Vilnius

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Arch. Paulius Jonys, el.p.: paulius.jonys@vplanas.lt , tel. +370 62558592

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Vilniaus miesto savivaldybės administracija,  Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, savivaldybe@vilnius.lt  tel.(8-5) 2112136.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Su parengtais pasiūlymais galima susipažinti iki 2020-01-28 Vilniaus miesto savivaldybėje, 523 kab. Konstitucijos pr. 3, Vilnius, +370 62558592 , darbo dienomis nuo 14:00 iki 15:00 val. (laiką pageidautina iš anksto susiderinti telefonu)

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2020-01-27, el.p.: paulius.jonys@vplanas.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks 2020 m. sausio mėn. 28 d., 17:30 val., Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje, Stiklių g. 4, Vilnius.

Atsisiųsti priedus:

Projektiniai pasiūlymai; 

vizualizacijos.

2020-03-30

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.