Visuomenės informavimas apie numatomą svečių namų Aguonų g. 26, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Aguonų g. 26, Vilniaus m. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 0101/0057:106

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita; komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Negyvenamieji pastatai; viešbučių paskirties pastatai (svečių namai)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Archinova“. Projekto vadovė Sandra Paškevičienė, [email protected], +370 690 93033; statinio architektas (autorius) Aleksandras Gvildys, [email protected], +370 688 51569

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Aguonų projektai“, Gedimino g. 46-4, Kaunas, [email protected], +370 657 88855

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Archinova“, Švitrigailos g. 11M, 4 aukštas, Vilnius, +370 5 212 0581, darbo dienomis 10.00-17.00 val. iki 2021 m. kovo 26 d.

Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje:

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu: [email protected] iki 2021 m. kovo 26 d.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2021 m. kovo 29 d. 16.00 val.  tiesioginės vaizdo transliacijos būdu.

Prisijungimo nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWZjN2Q0YjUtZmFiYy00MjRjLTk4NGItODY4ZWJlNDA1NzQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f9dfee1c-f7c4-41b5-8170-f2baa1f30b3b%22%2c%22Oid%22%3a%224da39189-b294-449d-9ef0-6ce33c6c0709%22%7d

 

Atsisiųsti priedą.

 

3D Vilnius: https://arcg.is/Ou99T