Visuomenės informavimas apie numatomą svečių namų Donelaičio g. 14B, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

 

Donelaičio g. 14B, Vilnius, kadastr. nr. 0101/0054:307

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 

Esama pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Esamas žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

 

Esama – prekybos, numatoma – gyvenamoji.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 

UAB „Renova“,  A. Songaila, renova@renova.lt, +37069821492

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

UAB „Eurosala“, P.Smuglevičiaus s g. 8-8, Vilnius

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 

Vilnius, Gedimino pr. 16; +370 698 21492; 10:00-17:00 iki 2021-05-12

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

Iki 2021-05-12 raštu Gedimino pr. 16, 01103 Vilnius UAB Renova; elektroniniu paštu: renova@renova.lt.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

Gedimino pr. 16, 01103 Vilnius; 2021-05-12; 17:00

Nuotoliniu būdu: https://zoom.us/j/96892084927?pwd=bjRhaWdySHR3dzF0TW5LbTIzeWxCUT09

 

Atsisiųsti priedą.

3D modelis https://arcg.is/1WqGbj