Visuomenės informavimas apie numatomą svečių namų, Gilužio g. 21, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Gilužio g. 21 (kad. nr. 0101/0167:2132)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas – Komercinės paskirties teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Svečių namai.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Eventus Pro“, architektas Vaidas Gelžinis, projektuviesinimas@eventuspro.lt, 8 686 34103

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Pilaitės kalvos“

Ateities g. 1E-35, LT-08419 Vilnius

El. Paštas: info@pilaiteskalvos.lt

Tel: +37068652613

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Eventus Pro“

Gvazdikų g. 4, LT – 10105, Vilnius

Darbo dienomis, nuo 09 iki 17 val. Susitikimo laiką derinti iš anksto telefonu.

tel.nr.: 8 655 43413 (Ieva).

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai teikiami iki 2021m. spalio 13 d. raštu

(adresas UAB „Eventus Pro“ Gvazdikų g. 4, LT – 10105, Vilnius),

arba elektroniniu paštu (el.p. adresas: projektuviesinimas@eventuspro.lt)

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešasis susirinkimas planuojamas rengti 2021m. spalio 13 d.,17:00 nuotoliniu būdu. Nuoroda į rengiamo susirinkimo transliaciją: http://giluzio21-padekaniskiu40.zoomtv.lt

Ekstremalios situacijos metu organizuojamas viešas susirinkimas elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu, bus užtikrinama galimybė suinteresuotiems visuomenės atstovams gyvai (žodžiu) teikti pasiūlymus, klausimus ir gauti atsakymus.

 

3D Vilnius: https://arcg.is/KSHeT

Atsisiųsti priedą.

 

2022-01-28

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta.

Atsisiųsti priedą Nr. 1, priedą Nr. 2.