Visuomenės informavimas apie numatomą svečių namų Labdarių g. 3, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Labdarių g. 3, Vilnius. Žemės skl. kad.Nr. 0101/0041:222

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Esama naudojimo paskirtis:
Kita; Esamas naudojimo būdas:
Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; Esamas naudojimo būdas :
Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Esama statinio naudojimo paskirtis :
Gamybos, pramonės.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Renova“ PV Simonas Baublys, simas.baublys@renova.lt, tel.:
868220018

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Zina knitting“ Žemaitės g. 145a, Šiauliai tel.:
861229354

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Gedimino pr. 16, Vilnius  UAB „Renova“ 868220018.  darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:30

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Raštu:
UAB „Renova“ Gedimino pr.. 16, Vilnius LT 01103. El.paštu:
renova@renova.lt.

Pasiūlymai teikiami iki 2018-09-20d  17:30

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Gedimino pr. 16, Vilnius. UAB „Renova“ (5 aukštas) 2018-09-20 pradžia 17:30

Atsisiųsti priedą.

2018-11-05
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.