Visuomenės informavimas apie numatomą svečių namų Nemenčinės pl. 13A, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Nemenčinės pl. 13A, Vilnius, žemės sklypo kad. Nr. 0101/0013:0060

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – komrcinėspaskirties objektų tritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
1 Pastatas (un. Nr. 4400-2199-9368) Esama paskirtis – viešbučių, rekonstrojamas į svečių namus (paskirtis viešbučių); 2 Pastatas – kavinė (unikalus Nr. 1099-5024-1022) esama paskirtis – maitinimo, rekonstruojamas į svečių namus (paskirtis – viešbučių).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Statyba ir projektavimas“, PDV Dalia Kriaučiūnienė, el.p. dalia@statyba-projektavimas.lt, tel. +370 655 92444.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Sostinės parkas“,  Švirtigailos g. 11K-109, LT-03228 Vilnius info@sostinesparkas.lt, tel. +370 655 92444.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Saulėtekio al. 15, 613 kab., Vilnius, tel. +370 655 92444. Darbo dienomis  nuo 10.00 iki 12.00.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymų lauksime  iki 2018-11-21 d. (iki viešo susirinkimo)  el.paštu:
jokubas@statyba-projektavimas.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Saulėtekio al. 15, kambarys Nr.1 (I-ame aukšte), Vilnius.

Viešo susirinkimo data ir laikas:  2018-11-21   nuo 17:00 iki 18:00.

Atsisiųsti priedą.

2018-12-19
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.