Visuomenės informavimas apie numatomą svečių namų pastato Mindaugo g. 1A, Vilniuje poilsio patalpų Un. Nr. 4400-3989-8881:7431 paskirties keitimą į gyvenamąją projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Mindaugo g. 1A-47. Skl. kad. Nr. 0101/0054:210

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita;

Naudojimo būdas – Komercinės paskirties objektų teritorijos, Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Viešbučių.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projekto vadovas Mantas Volbekas, info@archipolis.lt, tel. +370 699 31344

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

fizinis asmuo B. K.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Lvovo g. 7, Vilniuje   tel. +370 699 31344 darbo dienomis 12.00-16.00 iki viešo susirinkimo (susitarus telefonu).

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Elektroniniu paštu info@archipolis.lt arba raštu, atvykus į MB Archipolis patalpas Lvovo g. 7, Vilniuje, iki viešo susirinkimo pabaigos.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

2019-07-30 17.30 MB Archipolis patalpose Lvovo g. 7, Vilniuje

 

Atsisiųsti priedą 1 priedą 2

 

2019-09-04

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsiųsti priedą