Visuomenės informavimas apie numatomą svečių namų poilsio apartamentų Nr.29 paskirties keitimo į gyvenamąją, Mindaugo g. 1A, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Vilniaus m.sav., Mindaugo g. 1A (Un.Nr.4400-1497-3418), žemės skl. Kad.Nr.0101/0054:210

 

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės skl. naudojimo būdas – Komercinės paskirties objektų teritorijos

žemės skl. naud. būdas :Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

 

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Negyvenamos paskirties – poilsio apartamentų Nr. 29 (Un.Nr. 4400-3989-9013:7442) keitimo į gyvenamąją paskirtį

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Proj.vad. Sigita Štaudė (at.Nr. 2063) el.paštas: sigita363@gmail.com; tel 869812012

 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

L.A.

 

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Naugarduko g. 15  Vilniuje, tel. 869812012; sigita363@gmail.com

Darbo dienomis iki 2020-03-05 nuo 15.00 iki 17.30val.

 

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El.p.: sigita363@gmail.com

 

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas  2020-03-06 Konstitucijos pr. 3, 215 kabinetas, laikas 17.00

Atsisiųsti priedą.

 

2020-03-20

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams Pritarta

Atsisiųsti priedą