Visuomenės informavimas apie numatomą svečių namų poilsio patalpų Nr. 51 ir Nr.52 paskirties keitimo į gyvenamąją, apjungiant į vieną turtinį vienetą, Mindaugo g. 1A, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Mindaugo g.1A (Un.Nr. 4400-1497-3418), Vilnius (žemės kadastro Nr. 0101/0054:210) ,

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita;

Naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos, Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos; Kadastro Nr. 0101/0054:210

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Svečių namų pastato, Mindaugo g. 1A, Vilniuje poilsio apartamentų Nr. 51 (Un.Nr.4400-3989-8916:7434) ir Nr.52(Un.Nr.4400-3989-8927:7435), Mindaugo g. 1A  Vilniuje,  paskirties keitimas į gyvenamąją paskirtį,  apjungiant į vieną turtinį vienetą, paprastasis remontas“

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Proj.vad. Sigita Margarita Štaudė, el.p.: sigita363@gmail.com; mob. tel 869812012

 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

N.B.K.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

El.p.: tel. 869812012, el.p.:sigita363@gmail.com, laikas iki 2021-02-19d. 16val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El.p.: sigita363@gmail.com

 

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas, nuotoliniu būdu jungtis:  https://meet.google.com/esp-ahnfdfw?fbclid=IwAR3teAWLkmR_L8dBuQpm2DwMXx_8J1RcQSLiAsy7cfvG7Czf2soBtg1_QqM              2021-02-19 d. 17.05 val.

 

Atsisiųsti priedą.

2021-03-24

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.