Visuomenės informavimas apie numatomą svečių namų Sidaronių g. 41, 43,45 , Vilniuje projektavimą

Statinių statybvietės adresas:
Sidaronių g. 41, 43, 45 , Vilniaus miesto sav., kad. nr.0101/0167:3132; kad. nr.0101/0167:3130; kad. nr.0101/0167:3129

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, komercinių objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Sklypuose statinių nėra, numatomi viešbučių paskirties namai (svečių namai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Projektuotojas – UAB „DANĖS PROJEKTAI“ atstovas – architektas Valentinas Lucenko, valentinas.lucenko@gmail.com, mob.+37062076751

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Statytojas – UAB „AMIREX“, Karklų g.10-3, Klaipėda, ekffortus@gmail.com.+37061157776

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Iki 2019 rugpjūčio 20d. su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje www.vilnius.lt ir www.planuojustatyti.lt

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus galima teikti raštu, iki 2019 rugpjūčio 20d. el.paštas: danesprojektai@gmail.com arba siųsti registruotu laišku adresu: UAB „DANĖS PROJEKTAI“, Turgaus g.37-5, Klaipėdos m.sav.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
2019 rugpjūčio 20d, 17.00val., Vilniaus miesto savivaldybės pastate, 216 salėje.

Atsisiųsti priedą Nr. 1

Atsisiųsti priedą Nr. 2 

2019-09-20

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.