Visuomenės informavimas apie numatomą svečių namų T. Ševčenkos g. 25, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

T. Ševčenkos g. 25, Vilnius. Žemės sklypo kadastro numeris 0101/0055:21.

 

Statinių esama ir numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta)

Naudojimo paskirtis esama: Administracinės paskirties pastatas [7.2];
Naudojimo paskirtis būsima: Viešbučių paskirties pastatas [7.1]

 

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita;

Naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos;

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas)

UAB „Vilniaus architektūros studija“

Projekto vadovė: Vaida Norkūnaitė; vn@vas.lt; mob.: +370 607 24478

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris)

UAB „Dolas“

Adresas: Konstitucijos pr. 21B, 7 aukštas

Užsakovo įgaliota atstovas Beatričė Tamošiūnaitė;

beatrice@rewo.lt

mob.: +370 612 64 164

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

Vilnius, P. Lukšio g. 32 (IV aukštas)

UAB „Vilniaus architektūros studija“

nuo 9:30 iki 16:30 val. (iš anksto susiderinus)

tel.: +370 5 261 44 69   mob.: +370 607 24478

www.vilnius.lt

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu: vn@vas.ltbeatrice@rewo.lt

iki 2020-06-22

 

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2020 m. Birželio  22 d. 17:00 val. Reaguojant į susiklosčiusią situaciją ir (ar) užsitęsusio karantino atveju, visi projektinių pasiūlymų svarstymai turi būti vykdomi nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu. Nuoroda į viešo susirinkimo vaizdo transliaciją:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEkcuqtrTooHNIGu2rlZEnMltltVabxN0RB 

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą.

3D modelis: https://arcg.is/f5m950

 

2020-07-27

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą