Visuomenės informavimas apie numatomą svečių namų Turgelių g. 3, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Turgelių g. 3, Vilnius, kad Nr. 0101/0072:346

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Viešbučių paskirties pastatas – Svečių namai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Kasparas Valentas Blotnys, el. paštas kasparas@miestopletra.lt, tel. +37068721721

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Tadas Alijošius

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Žygimantų g. 13, Vilnius, tel. +37068721721, darbo dienomis nuo 10:00 iki 16:00, prieš atvykstant paskambinkite.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus galima teikti iki 2018-03-30 paštu UAB „Miesto plėtra“, Žygimantų g. 13, LT-01102 Vilnius, el. paštu kasparas@miestopletra.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Žygimantų g. 13, Vilnius, 2018-03-30 17:00

Atsisiųsti priedą. 

2018-04-10

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.